Spelend en bewegend leren

TT.2023.146

Spelend en bewegend leren is leuk. Bovendien heeft het nog meer belangrijke voordelen: de concentratie neemt toe, de leerstof blijft beter hangen en de hersenen ontwikkelen zicht beter.

In alle groepen verbinden we leren met bewegen op een speelse manier. Bewegen is goed voor de gezondheid en heeft een positief effect op leerprestaties. Denk bijvoorbeeld aan optellen door sprongen te maken op een getallenlijn, of woorden maken door blokjes aan elkaar te klikken. Onze mooie en uitdagende buitenruimte lokt bewegend leren uit.

Leren is leuk

Spelen draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat spelen, naast het schoolse leren, een plaats krijgt binnen de school. Met een spel kun je de motivatie van leerlingen versterken en maak je activiteiten uitdagend. Ze vergeten dat ze met gewone lesstof bezig zijn. Spelelementen leiden tot meer betrokkenheid en motivatie van leerlingen.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.