Kernwaarden

TT.2023.081

Wat we doen, en de manier waarop we de dingen doen, wordt bepaald door of komt voort uit onze kernwaarden: authenticiteit, plezier, optimisme, verantwoordelijkheid en ambitie.

Authenticiteit

Authenticiteit

Bij ons hoeft niemand zich anders voor te doen, je mag jezelf zijn, ook als dat ‘anders’ is. Dat geldt voor iedereen binnen de school: kinderen, medewerkers, ouders en ook gasten. Het enige dat we wel van iedereen verwachten, is het respecteren van onze omgangsvormen: positief, vriendelijk en waarderend. Wij houden wel van eigenwijs, dat zijn we zelf ook. Als school maken wij onze eigen keuzes. Die maken we bewust. En als we ons vergissen, dan geven we dat toe en herstellen we onze fout. We kiezen geen richting omdat iedereen die kant opgaat.

plezier

Plezier

We hebben plezier in het leven en met elkaar en zoeken dat ook bewust op. Aan de meeste situaties is wel iets lolligs te ontdekken en met bijna iedereen kun je lachen of een fijne tijd hebben. Als je plezier hebt in wat je doet en met de mensen om je heen, wordt alles leuker. Iets moeilijks of saais is gemakkelijker te volbrengen, je kunt beter tegen een stootje, je bent weerbaarder, en vrolijke mensen worden ook nog eens aardiger gevonden. Waarom zou je dus géén plezier hebben en maken? Onze keuze voor spelend en bewegend leren en het gebruik van materialen is mede hierdoor ingegeven.

Optimisme

Optimisme

Wij bekijken alles van de zonnige kant en hebben vertrouwen in mensen, de toekomst en een goede afloop. Deze positieve grondhouding is zo vanzelfsprekend dat we altijd een beetje schrikken als blijkt dat anderen wel een negatieve blik hebben. Leerkrachten begeleiden de kinderen en elkaar vanuit het waarderende perspectief. We hebben een positieve grondhouding en zijn ervan overtuigd dat mensen van nature het goede nastreven.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen betekent voor ons: staan voor de keuzes die je gemaakt hebt en de gevolgen daarvan accepteren, het naar beste vermogen uitvoeren van taken, het nakomen van afspraken, en natuurlijk het erkennen van gemaakte fouten. Ook de zorg voor elkaar en onze omgeving valt hieronder.

Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. Dat vraagt vertrouwen in eigen kunnen en in dat van de ander. Verantwoordelijkheid geeft de vrijheid om zelfstandig te beslissen, te groeien en te ondernemen. Daarom willen wij ook onze leerlingen de vaardigheden en attitudes aanleren die zij nodig hebben bij het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Ambitie

Ambitie

Wij willen graag al onze kennis en kunde inzetten om zowel de school als onze leerlingen een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. We zijn niet bang om een koers te kiezen zonder een duidelijke eindbestemming. Om onze ambities waar te maken, worden voor en door leerlingen en medewerkers heldere doelen gesteld. We stimuleren en waarderen initiatief en creativiteit. Daarom worden gemaakte plannen met enthousiasme uitgedragen. We denken met elkaar mee en helpen elkaar om ieder plan tot een succes te maken. Daarbij blijven we kritisch. Dat zorgt voor een zekere druk, maar het geeft ons ook de vrijheid om ambitieus te blijven.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.