Eigentijds onderwijs

TT.2023.086

Ter Tolne is een school met een eigen visie op onderwijs. Daarbij kijken wij vooral naar wat je kind nodig heeft met een blik op de toekomst.

Leerlingen werken met leerdoelen

Op Ter Tolne werken we leerdoelgericht. De minimale doelen zijn voor de hele groep hetzelfde, maar er is wel variatie in tijd en materiaalgebruik. Wij geven kindgericht onderwijs, waarbij we ieder kind uitdagen de volgende stap te zetten.

Succes ervaren

Aan de leerdoelen hebben wij succescriteria gekoppeld. Zo weten de leerlingen precies wanneer ze het goed gedaan hebben. Kinderen vinden nieuwe dingen soms lastig, maar als ze het uiteindelijk snappen, geeft dit zelfvertrouwen en plezier. We vieren deze successen.

Inspirerende thema’s

Als leren betekenis krijgt, wordt het leuker en leerzamer. Daarom maken wij gebruik van thema’s. Deze thema’s vind je in de hele school: van de kleuters tot en met groep 8. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ruimte, de vier elementen of het Songfestival. Alle lessen kunnen aan zo’n thema worden gekoppeld, van taal, rekenen en muziek tot handvaardigheid. Door gastlessen en excursies rondom de thema’s te organiseren beleven onze leerlingen extra veel plezier (en betekenis) aan het onderwijs.

Eigentijds beoordelen

Gedurende de dag observeren wij je kind, zijn/haar werk, en voeren we gesprekjes. Zo kunnen wij (samen met je kind) beoordelen of leerdoelen behaald zijn, of dat het nog ergens moeite mee heeft. Op basis hiervan bepalen we ons aanbod en kunnen we eventueel weer nieuwe doelen stellen. Wij kijken dus nadrukkelijk naar ontwikkeling en naar wat een leerling nodig heeft.

Werken aan 21e-eeuwse vaardigheden

Om kinderen goed voor te bereiden op het leven in de 21e eeuw zijn bepaalde vaardigheden belangrijk geworden. Denk daarbij aan kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn verweven in ons onderwijsaanbod, maar ze staan ook apart op het programma.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.