Een goede plek voor je kind

TT.2023.097

Een goede plek voor je kind

Ter Tolne is een hechte, betrokken school voor openbaar onderwijs in Tholen. Je kind is welkom bij ons op school. Ter Tolne is een afspiegeling van de samenleving en daar zijn we trots op! Kinderen voelen zich hier prettig en komen daardoor tot optimale groei. Elk kind wordt gezien en gewaardeerd in zijn eigen(wijs)heid.

Bij binnenkomst in de school vallen de ruimte, rust en gezellige sfeer op. Je voelt je hier meteen thuis. De school telt rond de 180 leerlingen, verdeeld over zeven groepen. De kleutergroep en de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 hebben elk een eigen ruim lokaal.

Met plezier samen

Wij vinden het belangrijk om onszelf en elkaar te kennen, elkaar te respecteren en plezier te maken met elkaar. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor meer onderlinge verdraagzaamheid en minder boosheid, angst en verdriet. Daarbovenop komt nog dat het samen pas écht leuk wordt, en leerzaam!

Eigentijds onderwijs

Wij werken leerdoelgericht. Daarmee bedoelen we dat kinderen vooraf weten wat ze gaan leren. Aan iedere opdracht koppelen wij succescriteria, dus je kind weet precies wanneer het de opdracht succesvol afgerond heeft. En doordat we de leerstof in aansprekende thema’s aanbieden, leert je kind ook nog eens met plezier. Ieder kind krijgt van ons passende zorg en aandacht.

Spelen en bewegen

Spelend en bewegend leren is leuk. Daarnaast neemt door het bewegen de concentratie toe, blijft de leerstof beter hangen en ontwikkelen de hersenen zich beter.

Onderzoeken en ontdekken

Bij ontdekkend en onderzoekend leren is je kind actief bezig met het eigen leerproces. De leerlingen ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leert je kind zelfstandig denken en handelen, denk aan initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken hierdoor de zin van het leren en ze leren van en met elkaar.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.