Medezeggenschap

TT.2023.074

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de medewerkers bij deze besluitvorming.

Wat doet de MR?

De taak van de MR bestaat onder meer uit het meedenken met de directie en het adviseren over of instemmen met beleid. Het kan dan gaan om zaken als het formatieplan, het schoolplan, de schooltijden en het plannen van studiedagen.

Samenstelling

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij hebben een actieve rol bij de beleidsvorming in onze school. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij de vergadering is op verzoek de directeur aanwezig.

De MR-leden zijn:

Ouderleden

  • Martin Quist (voorzitter)
  • Majanie Kuipers (tevens lid GMR)
  • Niek Vermeulen

Teamleden

  • Bianca van der Wegen (secretaris)
  • Mireille Dorst
  • Angela Moerland

De GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO). De GMR behartigt de belangen van leerlingen (via de ouders) en medewerkers bij besluitvorming over schooloverstijgende zaken. Zie voor meer informatie: Medezeggenschap | Over ons | OcTHO.

Contact

Heb je vragen of wil je iets kwijt aan de MR? Schroom niet om een van de MR-leden aan te spreken! Je kunt ook contact opnemen via: mrobstertolne@octho.nl.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.