Ouderhulp

TT.2023.139

We zijn heel blij met de ouders die lid zijn van de ouderraad (OR) en met de hulpouders die ons ondersteunen. Al deze ouders maken met hun hulp vele extra activiteiten binnen en buiten de school mogelijk. Deze bijzondere activiteiten maken een schoolperiode vaak onvergetelijk voor een kind. Op Ter Tolne is ook een klankbordgroep ouderparticipatie. Deze klankbordgroep bedenkt samen met de directie manieren om ouders meer en beter te betrekken bij de school.

De belangrijkste activiteiten van de OR en hulpouders zijn:

  • Mede organiseren van allerlei activiteiten op school;
  • De ouderbetrokkenheid versterken;
  • De contacten tussen ouders en het team bevorderen.

Maak kennis met het team

Het team van Ter Tolne is hecht en betrokken. Teamleden zijn stuk voor stuk enthousiaste professionals met kennis van zaken. Wij staan open voor iedereen. Onze multiculturele identiteit vinden wij vanzelfsprekend.

Aanmelden kennismaking

Je bent van harte welkom voor een rondje door de school. De directie laat je de hele school zien en vertelt ondertussen alles wat je maar wilt weten over Ter Tolne.

Onze missie en visie

Wij willen kinderen voldoende goede bagage meegeven en een positieve, open, nieuwsgierige blik op de wereld.