Team

 

Groep groepsleerkracht(en)
Giraffen juf Roxanna en juf Mireille
Olifanten juf Eva en juf Denise
3 juf Renate en juf Ilona
4 juf Sanne en juf Gerda           
5 meneer Bart           
6 juf Jilke en juf Corma
7 juf Jolinda en juf Gerda      
8 juf Bianca en juf Eva
   
   
Directeur          Mevr. Carol la Lau
Intern begeleider       Mevr. Tanny de Kok
Administratie Mevr. Anja de Wit
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl