TSO

Tussen schoolse opvang

Wij hanteren een continurooster, dat betekent dat alle leerlingen op school lunchen. 
Leerlingen nemen zelf eten en drinken mee naar school en eten samen met de leerkracht in de klas. Natuurlijk wordt er ook buiten gespeeld, dat gebeurt onder toezicht van overblijfkrachten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT