TSO

Tussen schoolse opvang

Kinderen moeten graag naar de TSO gaan. Het is een plek waar ze eten en een deel van hun vrije tijd doorbrengen. De TSO van obs Ter Tolne wil kinderen tussen de middag opvangen in een sfeer die gezelligheid uitstraalt, rust biedt en spelmogelijkheden geeft aan kinderen.
Kinderen moeten een moment vinden om tot rust te komen en zich weer op te laden voor de komende lesuren. Wij gaan er vanuit dat een prettige, goed georganiseerde middagpauze bijdraagt aan het welzijn van de kinderen en hun prestaties op school.
TSO houdt meer in dan het bieden van een dak boven het hoofd van een kind, het beschikbaar stellen van (spel)materiaal en een ruimte bieden om te eten. Kinderen worden opgevangen in een ruimte waar ze gezellig kunnen lunchen. Zij mogen zelf keuzes maken waarmee en met wie ze willen spelen (zowel binnen als buiten). Het welbevinden van de kinderen staat voorop.
Ouders willen er zeker van zijn dat hun kind bij de TSO niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft aandacht.

De TSO hanteert dezelfde pedagogische uitgangspunten als het adaptieve onderwijs. Dat houdt in, dat bij kinderen de behoefte aan een goede relatie, de behoefte aan zelfstandigheid en de behoefte aan gevoelens van competentie een grote rol spelen. Bij het aanbieden van TSO moet rekening gehouden worden met deze basisbehoeften.
Het welzijn van kinderen staat voorop. De functie van de middagpauze is het kind voldoende rust en ontspanning te geven, zodat het weer goed uitgerust de lesmiddag kan instromen. De tijd tussen de middag is bedoeld om te lunchen en te ontspannen. (spel, beweging, lezen enz.).
De middagpauze is niet bedoeld voor het maken van huiswerk. Kinderen hebben de mogelijkheid een vrije keuze te maken uit diverse spelactiviteiten. Bij goed weer zullen deze zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden.
Overblijfmoeders/-vaders spelen een actieve en aansturende rol. Naast het volgens het bijgevoegde protocol organiseren van het overblijven, dienen zij een stimulerende inbreng te hebben bij de ontwikkeling van spelactiviteiten. Zij brengen nieuwe ideeën aan, spelen mee, begeleiden vooral ook de kleinste overblijvers en creëren voor hen een rustige omgeving.

Kosten:
Ouders betalen voor de TSO van hun kinderen. Uit deze inkomsten worden de vrijwilligersvergoedingen betaald, nieuw speelgoed ten behoeve van de TSO aangeschaft en allerlei andere zaken bekostigd die nodig zijn.

U betaalt met een strippenkaart (onbeperkt geldig), een jaarkaart of een enkeltje. De betalingen kunnen contant of via een overboeking op rekeningnummer NL 64 RABO 0151317739. 

Tarieven 2019-2020:

Jaarkaart 1x per week       €   40,- pp
Jaarkaart 2x per week       €   80,- pp
Jaarkaart 3x per week       € 120,- pp
Jaarkaart 4x per week       € 160,- pp

Strippenkaart 4 x               €      5,-
Strippenkaart 10 x             €    12,50
Strippenkaart 20 x             €    25,-
Enkeltje                             €      1,50


Anja de Wit is de coördinator voor de TSO. U kunt bij haar terecht voor vragen en betalingen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT