OcTHO

Sinds 1 januari 2018 heeft OcTHO een gezamenlijk stafkantoor met Stichting OBASE op Schouwen-Duiveland. Dit is een stichting voor openbaar primair onderwijs met 12 scholen. Het gezamenlijk stafkantoor is gevestigd in Zierikzee (Wevershoek 2).
De bestuurder van OcTHO is daar in principe op maandag en donderdag aanwezig. Op dinsdag en vrijdag is hij aanwezig op het stafkantoor van OcTHO in Sint-Annaland, gevestigd in obs De Casembroot).

Dhr. J. (Jan) Berends
College van Bestuur

Mevr. M.J. (Marie Jose) Voogt
HR-medewerker

Mevr. P. (Petra) Kostense
coördinator Personeelszaken

Mevr. J. (Janet) 't Mannetje
coördinator Financiën

Mevr. C. (Christine) Muller
financieel administratief medewerker

Mevr. S. (Sonja) Hogerwerf
medewerker Financiën

Mevr. R. (Renate) Viergever
medewerker Financiën

Mevr. P. (Pauline) Tramper-Brand
managementassistenteDe Raad van Toezicht van OcTHO bestaat op dit moment uit 4 leden:

Vacature
op bindende voordracht van de ouders

Dhr. K. (Kenny) Ebert, lid
op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, voorzitter
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT