OcTHO

De organisatie van OcTHO bestaat uit een directeur/bestuurder (College van Bestuur) en een aantal stafmedewerkers die het college van Bestuur en de scholen ondersteunen. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Dhr. M. (Marco) Brinkhuis

College van Bestuur

Mevr. A. (Anneloes) Bil
Beleidsmedeweker personeel

Mevr. R. (Renate) Viergever
medewerker Financiën

Mevr. P. (Pauline) Tramper-Brand
managementassistenteDe Raad van Toezicht van OcTHO bestaat op dit moment uit 4 leden:

Vacature
op bindende voordracht van de ouders

Dhr. K. (Kenny) Ebert, lid
op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, voorzitter
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT