Ouderraad

Er is aan de school ook een niet-verplichte, maar wel uiterst noodzakelijke ouderraad (OR) verbonden. Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten die helpen bij de organisatie van vieringen en vele andere activiteiten. Regelmatig doen zij een beroep op bereidwillige ouders. U kunt zich voor deze activiteiten opgeven.

De ouderraad 2021-2022: 

ouders
Voorzitter Esther Tichem
Penningmeester Bianca Bijl

kleuters: Malissa Rijnberg en Helen de Viet
groep 3: Marieke van Dijk en Esmeralda ten Cate
groep 4: Anika Bovee 
groep 5: Tamara Vergouwe
groep 6: Esther Tichem               
groep 7: Barbara Koedood
groep 8: Irma Kievit

Leerkrachten: Bianca van der Wegen en Renate Potappel.
 
Vrijwillige bijdrage

De meeste activiteiten van de ouderraad worden niet vergoed door de overheid. om deze reden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de activiteiten te bekostigen. U moet hierbij denken aan de sinterklaasinkopen, kerst- en paasviering, een afsluitende feestdag, een hapje en drankje tijdens een voetbaltoernooi enzovoort. Zonder uw bijdrage lukt het niet de bovenstaande activiteiten te organiseren. 
De ouderraad, geadviseerd door de MR, heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld
op  €17,50 per jaar per kind.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT