Leerlingenraad

Onze leerlingenraad van schooljaar 2022-2023

De leerlingenraad (kinderen uit de groepen 6 t/m 8) komt, onder begeleiding van de directeur, een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over actuele zaken die spelen op school. Ieder lid heeft zich verkiesbaar gesteld, zichzelf gepresenteerd aan de groep en is uiteindelijk middels verkiezingen verkozen tot vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Iedere groep levert twee vertegenwoordigers.
Elk schooljaar zullen er nieuwe verkiezingen gehouden worden.
Na een vergadering zullen de vertegenwoordigers verslag doen in hun eigen groep. Soms krijgen ze ook de opdracht in de klas te vragen naar de mening van medeleerlingen.
Op deze manier laten we kinderen democratie ervaren, laten we kinderen meedenken over wat haalbaar is en wat niet, hebben kinderen invloed op school en wordt de betrokkenheid vergroot.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT