Onderwijs

Hieronder vindt u diverse documentatie die betrekking heeft op onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

De schoolgids bevat alle wettelijk verplichte informatie over de school. De meest praktische informatie voor ouders die hun kind(eren) op obs Ter Tolne hebben zitten, is te vinden in de jaarkalender. Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van een nieuw schooljaar een papieren versie van de jaarkalender.

Jaarkalender 2021-2022

Klik hier om de jaarkalender te downloaden.

Pedagogisch klimaat

Er is een protocol pedagogisch klimaat opgesteld door leerkrachten, ouders en kinderen. In dit protocol beschrijven we hoe we met elkaar willen omgaan en welke verwachtingen er zijn naar elkaar. Op een positieve manier, met duidelijke regels en structuur werken wij aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Hieronder treft u het protocol pedagogisch klimaat.

Pedagogisch klimaat

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT