Algemene informatie

Ter Tolne is één van de acht openbare scholen op het eiland Tholen in het stadje Tholen. Dit dorp is gelegen aan de Zeeuwse kant (de Westkant) van het Schelde-Rijnkanaal, dat de grens vormt met de provincie Noord-Brabant. 

Voor ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn wij verhuisd naar een nieuw pand aan de Abraham Beeckmanlaan en maken wij deel uit van de Brede School Tholen. We zijn nu van alle gemakken voorzien, hebben een mooie frisse inrichting en samen met onze collega-scholen hebben wij het grootste groene plein van Nederland.

Afwezigheid melden

Zodra het kind door ziekte of andere oorzaak niet op school kan komen, vragen wij u dit tussen 08.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven.

Wijzigingen
U kunt zelf via het ouderportaal in Parnassys wijzigingen aanbrengen in uw gegevens. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Anja de Wit via email (a.dewit@octho.nl) of telefonisch 0166-602162.


Privacyverklaring

2021-01-01 Privacyverklaring OcTHO (1).pdf


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT